Visi, Misi, Moto dan Piagam PSS

 

 

Visi

Untuk melahirkan masyarakat yang bermaklumat dan berilmu pengetahuan menerusi

kegiatan penerokaan dan penjanaan maklumat sebagai persediaan ke arah E-Komuniti.

Misi

Pusat sumber SMK KGV sebagai pusat sumber cemerlang yang boleh membekal

dan menyalurkan maklumat, rujukan dan penyelidikan dalam bentuk pelbagai media

untuk dinikmati oleh semua warga Georgian khasnya dan komuniti umumnya.

Moto

KEPEKAAN PSS KECEMERLANGAN PELAJAR

 Piagam

1. Menyedia dan menguruskan sumber Pengajaran dan Pembelajaran bagi keperluan

    kurikulum dan kokurikulum.

2. Menyediakan perkhidmatan yang sistematis dan cekap serta tenaga manusia yang

    berkemahiran teknologi.

3. Membekalkan kemudahan teknologi masa kini bagi membolehkan pelajar

    mengakses maklumat.

 

 

 

Kembali ke Muka Hadapan