Konsep dan Elemen PSS

Konsep PSS

Sekolah Berteraskan Sumber

  • Tunjang yang mendasari SMK KGV ialah PSS.
  • Tema yang selari dengan konsep PSS ini ialah ' Pokok Keluarga PSS '.
  • Sebagai sebuah keluarga, batang, ranting dan daun-daun yang merimbun mempunyai pertalian dengan PSS.
  • Bersandarkan kepada pertalian itu juga, setiap sudut, tempat, bilik dan ruang di SMK KGV dibangunkan berteraskan sumber.

 

Elemen PSS

 

 

Kembali ke Muka Hadapan