Sejarah PSS 

 

        

       PSS SMK KGV telah diwujudkan untuk berfungsi sebagai media aktiviti P & P bersama-sama dengan tertubuhnya bangunan tetap sekolah ini dalam tahun 1927.

       Dalam tahun 2002, selepas bangunan kosong diserahkan kepada pengurusan SMK KGV, satu perancangan menyeluruh pembangunan PSS dirangka dan penstrukturan semula secara menyeluruh dijalankan

       Program pembangunan PSS pada tahun 2002 dibahagikan kepada enam fasa iaitu:

        Fasa Pertama - Pembangunan Semula             (Jan 2002 - Jun 2002)

        Fasa Kedua     - Pembinaan                               (Jan 2003 - Jun 2003)

        Fasa Ketiga     - Pengukuhan fizikal & insan     (Julai 2004 – Sept 2004)

        Fasa Keempat - Kecemerlangan                        (Okt 2004 - Dis 2005)

        Fasa Kelima    - Pembestarian                           ( Jan 2006- 2007 )

        Fasa Keenam – Pengekalan Kecemerlangan     (Selepas 2006)

 

Kembali ke Muka Hadapan