Matlamat/Objektif

 

Matlamat/Objektif PSS

 

    1. Kecemerlangan Pendidik

         Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan potensi individu serta sahsiah.

 

     2. Penggunaan Kemudahan

          Menggalakkan pelajar dan guru menggunakan pelbagai kemudahan pembelajaran

          supaya tidak hanya bergantung kepada buku teks dan kaedah tradisional sahaja.

 

      3. Pemupukan Minat Belajar

          Memupuk minat belajar sendiri, membaca dan menyelidik melalui pencarian dan

          penggunaan maklumat secara saintifik.

 

     4. Penghasilan Bahan

          Membantu pelajar dan guru menghasil, menilai dan menggandakan pelbagai alatan

          dan bahan pengajaran-pembelajaran.

 

     5. Perkhidmatan Pembelajaran                  

          Mengadakan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan pembelajaran yang berbeza

          dalam kalangan pelajar.

 

     6. Kemahiran Maklumat

          Melatih pelajar mengguna kemahiran maklumat dalam proses pembelajaran.

 

Kembali ke Muka Hadapan