2009 SRC Activities

18/02/2009 07:50

   

SMK KING GEORGE V

AKTIVITI PUSAT SUMBER SEKOLAH 2009

BIL

AKTIVITI

PERINCIAN TUGAS

TINDAKAN

TEMPOH

A

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

1

Mesyuarat JK Induk / JK Kerja /JK Nilam / JK Pengawas PSS

a)Menyediakan surat panggilan

b)Menyediakan agenda mesyuarat

c)Mengedarkan minit mesyuarat

d)Mengurus dan memfail surat menyurat

GPM

Ketua – ketua Unit

Setiausaha

Januari

Mei

September

2

Perancangan Aktiviti Tahunan

a)Menyelaras aktiviti bersama Ketua Unit dan Ketua

   Panitia

b)Menyediakan carta gantt

c)Mempamer dan mengedarkan

d)Menyelaras aktiviti PSS dengan aktiviti sekolah

    berdasarkan takwim sekolah

GPM

Ketua – ketua Unit

Ketua – ketua Panitia

Setiausaha

Januari

3

Takwim

a)Menyelaraskan aktiviti PSS dengan aktiviti sekolah

b)Memasukkan aktiviti PSS ke dalam takwim sekolah

c)Menjalankan aktiviti PSS mengikut takwim yang

   disediakan

d)Menyediakan laporan aktiviti PSS berdasarkan takwim

GPK 1

GPM

Januari

4

Pelantikan Pengawas PSS

a)Pengawas Perpustakaan

b)Pengawas BBM

c)Pengawas ICT

d)Pengawas Cyber Café

e)Pengawas Makmal Bahasa

f)Pustakawan Kelas

a) Mengedar borang pencalonan kepada guru kelas

b)Menjalankan temuduga

c)Menyediakan surat pelantikan pengawas baru

d)Pelantikan pengawas baru

e)Taklimat bidang tugas

f)Bengkel pengurusan PSS

GPM

Ketua – ketua Unit

Setiausaha

Guru Tingkatan

 

Januari -

Februari

5

Sistem Fail

a)Mengemaskini isi kandungan fail

b)Menyimpan fail di Bilik Kerja PSS

c)Menyimpan fail di Bilik Nukleus

GPM

Ketua – ketua Unit

Setiausaha

Januari –

Disember

6

Keceriaan, Kebersihan dan Keselamatan

Kemaskini :

a)Carta organisasi

b)Peraturan penggunaan

c)Carta gantt

d)Pelan laluan kebakaran

e)Buku rekod penggunaan/pinjaman

f)Papan kenyataan

g)Peti kecemasan/alat pemadam api/jam dinding

    berfungsi

h)Peralatan elektronik berfungsi

GPM

Ketua – ketua Unit

Setiausaha

Januari –

Februari

7

Daftar Stok Bekalan Pejabat

a)Menerima bahan / alatan

b)Menyemak bahan/alatan yang diterima

c)Merekod bahan masuk (dengan pen merah)

d)Merekod bahan keluar (dengan pen biru/hitam)

e)Menyemak stok 2 kali setahun

GPM

Mac

Oktober

8

Daftar Inventori

a)Menerima peralatan

b)Menyemak peralatan merekod

GPM

Januari –

November

9

Daftar Harta Modal

a)Menerima peralatan

b)Menyemak peralatan

c)Merekod

GPM

Januari - November

10

Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori

a)Merekod pergerakan harta modal dan peralatan yang dipinjam dari PSS

GPM

Januari - November

11

Dokumentasi Aktiviti

a)Menjalankan aktiviti PSS seperti yang dirancangkan

b)Menyediakan laporan aktiviti tersebut

c)Memfailkan laporan aktiviti

d)Mempamerkan gambar-gambar aktiviti di sudut yang bersesuaian

e)Dokumentasi dalam bentuk CD

GPM

Ketua Unit Nilam

Setiausaha Nilam

 

Januari - November

12

Data Nilam

a)Pengumpulan data bulanan mengikut tingkatan

b)Data direkodkan dan dipamerkan

c)Data dihantar ke BTPNNS pada bulan April dan Oktober

d)Profil pembaca terbanyak dipamerkan di sudut Nilam

GPM

Ketua Unit Nilam

Setiausaha Nilam

JK Data Nilam

Pustakawan Kelas

Januari –

November

13

Majlis Anugerah Nilam

a)Anugerah diberikan setiap 3 bulan kepada :

    i)   Pembaca Terbanyak Nilam

    ii) Guru Berprestasi Baik Nilam

    iii) Kelas Terbaik Nilam

GPM

Ketua Unit Nilam

Setiausaha Nilam

JK Data Nilam

Mac

Jun

September

14

Anugerah Peminjam Terbanyak

a)Anugerah diberikan setiap 3 bulan kepada :

    i)   Peminjam berekod terbanyak kategori pelajar

    ii) Peminjam berekod terbanyak kategori guru

GPM

Setiausaha

Pembantu Perpustakaan

Mac

Jun

September

15

Pembelian dan Sumbangan Koleksi Buku dan Bukan Buku

a)Menyediakan analisis koleksi terkini bahan bagi tahun semasa

b)Menyediakan anggaran perbelanjaan tahun semasa

c)Mendapatkan senarai cadangan pembelian bahan

   daripada ketua-ketua panitia

d)Membuat tempahan bahan dari pembekal

GPM

Setiausaha

Ketua Unit

Pembantu Perpustakaan

Januari –

Oktober

16

Pengautomasian dan Sirkulasi

a)Menyediakan slip kerja

b)Buku/bahan baru direkodkan (proses pengautomasian)

c)Pinjaman bahan buku dan bukan buku mengikut

   peraturan yang telah ditetapkan

GPM

Ketua Unit Perpustakaan

Ketua Unit BBM

Pembantu Perpustakaan

Januari - November

17

Baik Pulih dan Pelupusan Buku / Bahan Bukan Buku

a)Asingkan buku / bahan yang rosak sedikit daripada buku/bahan yang rosak teruk

b)Baik pulih buku/bahan yang rosak sedikit dan simpan semula di rak

c)Tindakan pelupusan diambil bagi buku yang rosak teruk dan tidak boleh dibaiki

GPM

Ketua Unit Perpustakaan

Ketua Unit BBM

Pembantu Perpustakaan

Januari - November

18

I - Kad

a)Sesi fotografi untuk I-Kad bagi pelajar baru tingkatan satu dan enam rendah

b)Berurusan dengan pembekal

GPM

Ketua Unit Perpustakaan

Februari

Julai

19

Penilaian Kajian

a)Menjalankan kajian yang berkaitan dengan PSS bagi memantapkan pengurusan, perkhidmatan dan penggunaan dalam tahun semasa

b)Laporan kajian secara bertulis

c)Tindakan susulan diambil dan direkodkan

GPM

Setiausaha

Ketua – ketua Unit

Julai

20

Semakan Stok

a)Proses sirkulasi ditangguhkan

b)Dapatkan semua bahan yang belum dipulangkan

c)Jalankan proses analisis koleksi bahan

d)Failkan analisis koleksi bahan

GPM

Ketua – ketua Unit Perpustakaan

Ketua Unit BBM

Pembantu Perpustakaan

Oktober - November

21

Majlis Jasamu Dikenang

a)Majlis jamuan untuk menghargai jasa Pengawas PSS

b)Majlis penganugerahan sijil

c)Majlis lantikan untuk pengawas baru dilantik

GPM

Setiausaha

Ketua –ketua Unit

Oktober

22

Penggredan PSS

a)Penggredan PSS peringkat negeri oleh BTPNNS

GPM

Ketua - ketua Unit

September

B

PROMOSI

23

Orientasi PSS

a)Memberi taklimat kepada pelajar baru

b)Lawatan ke PSS mengikut kelas seperti yang telah dijadualkan

c)Aktiviti direkodkan dan didokumentasikan

GPM

Ketua – ketua Unit

Pembantu Perpustakaan

Januari

24

Buletin PSS : “SUMBER”

a)Menerbitkan sekurang-kurangnya satu keluaran dalam tahun semasa

b)Diedarkan kepada setiap kelas

c)Dipamerkan di dalam perpustakaan

GPM

Setiausaha

April

Ogos

25

Lawatan

a)Tempat cadangan lawatan

    i)   Perpustakaan USM, Pulau Pinang

    ii) Pesta Buku Antarabangsa, Kuala Lumpur

GPM

Setiausaha

Ketua – ketua Unit

Jun

26

Pameran Bertema

a)Pameran berlainan tema secara rutin sekurang-

   kurangnya 6 tema dalam tahun semasa

b)Aktiviti direkodkan dan didokumentasikan

GPM

Ketua Unit Perpustakaan

Pembantu Perpustakaan

Januari – November

27

Pameran Matapelajaran

a)Pameran yang dikendalikan oleh panitia secara bergilir mengikut jadual

b)Aktiviti direkodkan dan didokumentasikan

GPM

Ketua Unit Perpustakaan

Ketua Panitia

Januari - November

28

Koleksi Baru

a)Bahan – bahan baru (tajuk buku) dipamerkan

b)Lokasi bahan terkini dinyatakan

GPM

Ketua Unit Perpustakaan

Ketua Unit BBM

Januari –

Oktober

29

Brosur

a)Menerbitkan brosur PSS dan unit yang lengkap dan terkini

b) Dipamerkan di setiap unit dan lokasi umum

GPM

Ketua-ketua Unit

Februari

30

Sudut Nilam

a)Pamerkan pencapaian Jauhari dan Rakan Pembaca Murid

b) Pamerkan aktiviti Nilam dan Rakan Pembaca

c) Pamerkan gambar dan profail pemenang / pembaca terbanyak bulanan

GPM

Ketua Unit Nilam

Setiausaha Nilam

Pembantu Perpustakaan

Januari - Oktober

31

Pameran Buku

a)Berhubung dengan syarikat buku

b) Tentukan waktu yang sesuai

c)Sediakan jadual lawatan mengikut kelas

d)Laksanakan aktiviti

GPM

Ketua Unit Nilam

Ketua Unit Perpustakaan

April

Julai

32

Pameran Nilam

a)Pameran aktiviti Nilam sempena Minggu PSS

GPM

Ketua Unit Nilam

Setiausaha Nilam

Julai

33

Lagu Nilam

a) Siaran lagu Nilam pada hari Selasa melalui Radio KGV

Ketua Unit Nilam

JK Radio Sekolah

Januari –

November

34

 

Laluan Ilmu

a)Kata-kata hikmat dalam BM dan BI dipamerkan di

    tempat strategik di sekitar kawasan sekolah

b)Pertandingan mencipta kata-kata hikmat di kalangan  pelajar

GPM

Ketua Unit Nilam

Setiausaha Nilam

Januari - Mei

35

Laman Web Sekolah

a)Mengemaskini maklumat di laman web sekolah

b)Menyertai pertandingan anjuran PKG/BTPNNS

GPM

Ketua Unit Laman Web

Januari – November

C

GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT

36

Minggu PSS

a)Mengadakan pertandingan berasaskan sumber

b)Mengadakan aktiviti pameran hasil karya pelajar, panitia atau agensi luar

GPM

Setiausaha

Ketua-ketua Unit

Julai

37

Meja Berinformasi

a)Paparan maklumat mengikut matapelajaran di atas meja  bercermin di perpustakaan

GPM

Ketua Unit Perpustakaan

Ketua Panitia

 

38

Fail Tegak

a)Keratan akhbar mengikut tema didokumentasikan (di dalam fail)

GPM

Ketua Unit Perpustakaan

Pembantu Perpustakaan

Januari - November

39

Menu PSS

a)Penggunaan menu PSS oleh guru dan pelajar

b)Penghasilan pelajar didokumentasikan

GPM

Ketua Unit Perpustakaan

Januari - Oktober

40

Resensi Buku

a)Guru bertugas mingguan membuat ulasan buku semasa perhimpunan rasmi

b)Sinopsis didokumentasikan

Ketua Unit Nilam

SetiausahaNilam

AJK Data Nilam

Januari –

November

41

Bicara Buku

a)Rakan Pembaca membuat ulasan buku semasa  

    perhimpunan rasmi

b)Sahkan aktiviti RP

Ketua Unit Nilam

Setiausaha Nilam

Penyelaras RP

Januari - November

42

Rakan Kongsi Baca

a) Pelajar tingkatan 1 – 5 bertukar buku di dalam kelas

 

Ketua Unit Nilam

Setiausaha Nilam

Penyelaras RP

Januari –

November

43

Peta Minda

(Nilam Di Bilik Darjah Tkn. 6)

a)Pelajar tkn. 6 membaca artikel dan direkodkan dalam bentuk peta minda

b)Dijalankan setiap Selasa (7.40 pagi – 8.20 pagi)

b)Bahan didokumentasikan mengikut tingkatan

Ketua Unit Nilam

Setiausaha Nilam

AJK Nilam

Januari - November

44

Laluan Iqra’

a)Semua warga sekolah membaca dalam tempoh 5 minit semasa Perhimpunan Rasmi (Isnin)

GPM

Ketua Unit Nilam

AJK Nilam

Januari –

November

45

Nilam Di Bilik Darjah

a) Pelajar membaca dan merekodkan bacaan di dalam buku rekod Nilam

b)Dijalankan setiap Selasa (7.40 -8.20 pagi), diawasi oleh guru

c)Nilam di Perpustakaan semasa waktu Bahasa Perancis

GPM

Ketua Unit Nilam

Setiausaha Nilam

AJK Nilam

Januari –

November

46

Jom Baca

a) Pelajar membaca di Pondok Bacaan / Sudut Bacaan / Taman Sumber / Dataran PSS

b) Bahan bacaan disediakan dalam kotak ketika waktu rehat atau pelajar bebas membaca bahan bacaan milik sendiri

GPM

Ketua Unit Nilam

Setiausaha Nilam

AJK Nilam

Januari –

November

47

Public Speaking / Pengucapan Awam

a) Aktiviti dijalankan di Speaker’s Corner, Dataran PSS semasa P&P bagi subjek BM / BI / Muet

b) Diawasi oleh guru subjek

Ketua Unit Nilam

Ketua Panitia BM/BI

Guru Subjek

Januari –

Oktober

48

Self Access Learning (SAL)

a) Aktiviti P&P di sudut SAL di Perpustakaan semasa waktu BI / Muet

b) Diawasi oleh guru subjek

Ketua Unit SAL

Ketua Unit Nilam

Ketua Panitia BI

Guru Subjek BI

Januari –

Oktober

49

Mini Perpustakaan Kelas

a) Setiap kelas perlu mewujudkan mini perpustakaan / sudut bacaan di dalam kelas

b) Bahan bacaan disumbangkan oleh pelajar

c) Buku-buku yang disumbangkan akan diproses oleh Pustakawan Kelas

Ketua Unit Nilam

Setiausaha Nilam

Guru Kelas

Pustakawan Kelas

 

50

Karnival Membaca

a) Pelajar dipilih dan dibahagikan untuk mengikuti aktiviti yang dijadualkan

b) Aktiviti dikendalikan oleh Panitia / Unit / Persatuan / Kelab / Unit Beruniform

c) Hadiah diberi kepada pemenang selepas aktiviti 

    dijalankan

Ketua Unit Nilam

AJK Nilam

Warga Sekolah

April

51

Bulan Membaca

a) Aktiviti seperti ceramah buku, bengkel kemahiran membaca, pameran buku dan pertandingan diadakan sepanjang bulan

b) Aktiviti bacaton di kalangan warga sekolah

GPM

Ketua Unit Nilam

AJK Nilam

Julai

52

Majalah / Akhbar Dalam Kelas

a) E-Siswa digunakan semasa P&P untuk pelajar tkn. 1-3

b) Dewan Siswa digunakan semasa P&P untuk pelajar tkn.  4 – 5

c) Berita Harian untuk program bacaan intensif bagi mata pelajaran Pengajian Am

Ketua Unit Nilam

Ketua Panitia

Guru subjek

Januari –

Disember

53

Bulan Bahasa

a) Aktiviti seperti pertandingan / ceramah / bengkel

    dijalankan sempena :-

    i)   Minggu Pengajian Am

    ii) Minggu Bahasa Melayu

    iii) Minggu Bahasa Inggeris

    iv) Minggu Bahasa Cina/Tamil/Perancis

Ketua Unit Nilam

Ketua Panitia

April

54

Drama Bahasa Inggeris

a) Aktiviti penulisan skrip drama bagi pelajar tingkatan 6 Rendah semasa minggu orientasi

b)Dipentaskan semasa hari kemuncak minggu orientasi tingkatan 6 Rendah

Ketua Unit Nilam

Penyelaras tkn.

UBK

Mei

55

Kuiz KOMSAS (Bahasa Melayu)

a) Aktiviti pertandingan bagi pelajar tingkatan 5

Ketua Unit Nilam

Guru subjek

Januari – Februari

56

Program OPSME

(Orientation Programme For The Teaching Of Maths & Science In English)

a) Aktiviti melibatkan pelajar tingkatan 1

b) Aktiviti dijalankan semasa P&P mengikut modul

Ketua Unit Nilam

Ketua Panitia

Guru Subjek

Januari

57

Learn A Word A Week

a) Memperkenalkan perkataan baru di dalam bahasa Inggeris / Cina/Ttamil/ Perancis berserta contoh ayat

b) Aktiviti dijalankan semasa Bulan Bahasa

Ketua Unit Nilam

Ketua Panitia

JK Radio Sekolah

Januari – November

58

Pembinaan Bahan Bantu Mengajar

a)BBM yang dibina oleh guru (sekurang-kurangnya 6 BBM bagi seorang guru dalam bentuk power point)

b)Bahan diproses dan dikatalogkan

GPM

Ketua Unit BBM

Pembantu Perpustakaan

Januari - Oktober

59

Pertandingan Membina BBM Dengan Pakej KBKK

a)Pertandingan antara panitia

b)Pemenang akan mewakili sekolah ke peringkat PKG

GPM

Ketua Unit BBM

Ketua Panitia

April – Mei

60

Direktori Laman Web Pendidikan

a)Koleksi laman web berunsurkan pendidikan

b)Dipamerkan di papan kenyataan untuk rujukan pelajar

Ketua Unit Makmal ICT

Ketua Unit Cyber Cafe

Januari – Oktober

61

Aplikasi Grafik Dalam P&P

a)Latihan dalaman perkembangan staf teknologi

    pendidikan untuk guru berkaitan :

    i)   Aplikasi Grafik I (Brosur Panitia)

    ii) Aplikasi Grafik II (BBM Panitia)

GPM

Ketua Unit Makmal ICT

Ketua Unit Cyber Cafe

Mac

April

62

Bengkel Memproses Buku / Pengautomasian

a)Bengkel untuk pengawas PSS (Unit Perpustakaan) yang baru dilantik

GPM

Ketua Unit Perpustakaan

Pembantu Perpustakaan

Julai

63

Program Think dot Quest

a)Menjalankan program mengikut kesesuaian masa (pada waktu ganti atau aktiviti kokurikulum

Ketua Unit Makmal ICT

Januari – November

64

SMS Bestari

a)Aktiviti dijalankan mengikut kesuaian masa oleh pelajar

Ketua Unit Makmal ICT

Januari – November

65

Program ICTL

a)Modul pembelajaran dijalankan semasa proses P&P tingkatan 1 - 3

Ketua Unit Makmal ICT

Januari - November

—————

Back